Småkraftforeninga er redd for bingotilstander når kommunene fra nyttår overtar konsesjonsbehandlingen av mikro- og minikraftverk. (Illustrasjonsfoto: Småkraft AS)

- Fra nyttår kan vi risikere litt bingo i konsesjonsbehandlingen av mikro- og minikraftverk, sier organisasjonsrådgiver Terje Engvik i Småkraftforeninga. Da overtar nemlig kommunene det fulle ansvaret for behandlingen.

Kilde: Småkraftforeninga

– Selv om en del medlemmer har vært misfornøyd med for strengt skjønn ved behandlingen i NVE, har Småkraftforeninga respekt for den småkraftfaglige kompetansen som NVE representerer, fortsetter Engvik. I forbindelse med en noe mislykkede regionreform for noen år siden ble avgjørelsesmyndigheten for kraftverk under 1 MW flyttet fra NVE til fylkeskommunen. Det var likevel NVE som fortsatt skulle stå for den faglige saksforberedelsen.

Ved reformen nå går man et skritt lenger og legger hele ansvaret for saksbehandlingen på kommunene – med noen unntaksbestemmelser. Dette kan sikkert gi et greit resultat i noen tilfelle, sier Engvik. Men flertallet av kommunene vil trolig slite med mangel på fagkompetanse og for få saker til å etablere gode rutiner. Småkraftforeninga ser risikoen for stor variasjon i saksbehandling og avgjørelser. 

Ved lovendringen tidligere i år gikk Småkraftforeninga  sammen med flere andre høringsinstanser imot forslaget, men ble ikke hørt. Nå er det forskriften etter lovendringen som har vært ute på høring.