Fra montasje av lignende master i Roan vindpark. (Foto: Fosen Vind)

Sammen skal LinjePartner AS og GrunnPartner AS levere nettkobling til Hitra 2 Vindpark. Oppdraget er vunnet i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører.

Kilde: Fosen Vind

Kontrakten er av samme type masteteknologi som benyttes i Roan og Storheia vindparker. Mastene bygges av komposittmaterialer og fundamenteringsløsningen gir mindre skader i terrenget enn tradisjonelle løsninger. Mastene skal produseres av Comrod på Tau i Rogaland.

Totalt skal ca. 10 km med 66kV-ledning oppgraderes til 132 kV. Grunnpartner AS starter sitt arbeid med fundamentering i januar neste år, før Linjepartner AS tar over med montering av master. Arbeidet skal etter planen være ferdig 1. september 2018.

Arbeidet med å oppgradere adkomstveien til Hitra 2 vindpark er nå ferdig, og entreprenøren PEAB har begynt med å etablere rigg og andre forberedende arbeider. PEAB starter for fullt med bygging av internveier og øvrig infrastruktur på nyåret. Hitra 2 vindpark vil bestå av 26 vindturbiner som skal monteres i 2019.