I 3.kvartal var det vindkraft som, med en samlet produksjon på 736 GWh, dominerte tilgangen av ny fornybar energi, her illustrert med vindparken Tellenes i Rogaland. (Foto: Zephyr)

I tredje kvartal ble Tellenes og Hamnefjell vindkraftverk satt i drift. De har en samlet produksjon på 736 GWh.

Kilde: NVE

Større prosjekter som har startet bygging er vindkraftverkene Sørfjord og Midtfjellet 3, og Leikanger vannkraftverk. Ved utgangen av tredje kvartal var 6,5 TWh ny kraftproduksjon under bygging.

I tredje kvartal 2017 ble det samlet fra energimyndighetene gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 13 vannkraftprosjekter med en estimert samlet årlig kraftproduksjon på 167 GWh. OED ga endelig konsesjon til Stokkfjellet vindkraftverk på 90 MW i Selbu kommune som vil bidra med 270 GWh ny vindkraftproduksjon. I løpet av årets tre første kvartaler er det sammenlagt gitt endelig tillatelse til 2,1 TWh ny kraftproduksjon.

I tredje kvartal er det registret satt i drift to nye vindkraftverk og to nye småkraftverk med en samlet årsproduksjon på 776 GWh. Tellenes vindkraftverk med 550 GWh og Hamnefjell vindkraftverk med 186 GWh ble satt i drift, samtidig er det kommet til to nye vindkraftverk under bygging, dette er Sørfjord på 306 GWh og Midtfjellet 3 med produksjon på 136 GWh.

Leikanger vannkraftverk på 77 MW med årsproduksjon på 203 GWh ble også påbegynt i tredje kvartal. Det er registrert totalt 6,5 TWh ny kraftproduksjon som er under bygging, som er på samme nivå som forrige kvartal. Det er nå 17,1 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som utbygd eller under bygging.

I elsertifikatsystemet ble det i tredje kvartal 2017 godkjent 10 nye vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 145 GWh. I tillegg ble Tellenes vindkraftverk godkjent med en årsproduksjon på 550 GWh. Siden oppstarten i 2012 er det godkjent 7,6 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.