Jølstra Kraftverk vil få en installert effekt på 60 megawatt. Illustrasjon: Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge Jølstra Kraftverk. Konsesjon for prosjektet ble gitt 21. juni i år. Kraftverket skal i et middels år produsere drøyt 200 GWh.

Eierne er glade for at prosjektet blir realisert, og selskapet er nå i gang med å få på plass industrielle partnere til utbyggingen, skriver Sunnfjord Energi på sin hjemmeside. Anleggsarbeidene skal begynne i 2018.

Kraftverket skal utnytte et fall på 132 meter i Jølstravassdraget i Førde og Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Prislappen er beregnet til 704,5 millioner kroner, og installert effekt blir 60 MW. Konsesjonen er i samsvar med det Sunnfjord Energi søkte NVE om.

Kraftverket vil etter utbyggingen produsere 209 GWh årlig, hvorav ny energi utgjør 176 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 3,37 kroner per kWh, for den nye energien 4 kr/kWh.