Vi er i overgang til et mer risikobasert tilsyn med færre årlige revisjoner enn det som har vært vanlig, forteller Torbjørn Hoffstad, avdelingsdirektør i Elsikkerhetsavdelingen i DSB. (Foto: Tore Halvorsen)

Tilsynet med landets nettselskaper var i dramatisk fall i 2017. Bare hvert tredje selskap ble kontrollert, mot normalt sett samtlige.

Frem til 2014 lå antall tilsyn i nettselskapene på 180-190 i året. I 2015 ble det gjennomført 152 tilsyn, i fjor 122, og i år sank antallet dramatisk til bare 59 tilsynsbesøk. Årsaken er mangel på folk og en generelt presset ressurssituasjon i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

DSB har fått mindre å rutte med til tilsynsarbeid de siste årene. Årsaken er generelle kutt i direktoratets budsjetter. I 2016 fikk Elsikkerhetsavdelingen i DSB 79 millioner kroner i gebyrinntekter fra tilsyn. Av disse fikk avdelingen beholde 52 millioner kroner, hvorav halvparten var øremerket tilsyn.

I Elsikkerhetsavdelinger er det sterke reaksjoner på at så mange millioner kroner av gebyrinntektene går til aktiviteter som ikke har noe med tilsynsarbeidet å gjøre. Dette har ført til at regionskontorene har måttet droppe tilsyn de mener burde vært gjennomført.

Hva det blir til i årene fremover er usikkert. Elsikkerhetsavdelingen i DSB er i overgang til mer risikobaserte tilsyn, men avventer reaksjon fra Justisdepartementet på oversendt forslag om endringer i regelverket for å få dette til.

Det ligger an til at antallet tilsyn vil øke noe i 2018, sier avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad i DSB, og legger til: – Men vi kommer ikke tilbake til at alle nettselskapene får besøk. Når vi går over til risikobasert tilsyn vil det bli færre revisjoner. I elsikkerhetsrapporten legger vi opp til at DSB ikke skal bruke så mye ressurser på tilsyn, men at vi skal legge mer vekst på tiltak som for eksempel informasjon og kunnskapsoverføring.

Mer om dette kan du lese i Desember-utgaven av fagbladet Energiteknikk (nr.8-17)