Til tross for betydelige investeringer i strømnettet gjennom flere år øker ikke Helgeland Kraft nettleien i 2018. (Illustrasjonsfoto: Helgeland Kraft)

Nettleien vil ikke øke i 2018. – Dette er en gladmelding til våre kunder, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft.

Kilde: Helgeland Kraft

I følge Energi Norge må 3 av 4 nettkunder regne med høyere nettleie i 2018, men ikke Helgeland Kraft sine kunder på Helgeland. 
– Selv med 30 % økt forbrukstariff i Statnetts «sentralnett», kan vi beholde nettleien på samme nivå som i 2017, sier Valla.

På Helgeland er det store avstander og et krevende terreng og klima. Vi har også hatt et aldrende strømnett og et nett som ikke har vært tilpasset utviklingen i elektrifiseringen av samfunnet. I de senere år har Helgeland Kraft investert betydelig i nettet på for å tilpasse seg dette, i tillegg stiller ny teknologi og et mer krevende klima større krav. Det er flere grunner til at selskapet nå kan stabilisere nettleien.
– I tillegg til at de største investeringene er gjennomført, ser vi også virkningen av pågående effektiviseringsprosesser i virksomheten, sier Valla.

Fakta om Helgeland Kraft Nett
• Drifter og utvikler et linjenett på 8000 km.
• Verdien av nettet er 1,6 mrd. kroner
• 45 000 kunder
• Levert energi 6 TWh
• Investeringer i nettet på Helgeland i 2018 er 204 millioner kroner