Med optimisme og pågangsmot ønsker redaksjonene i denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk sine lesere et riktig godt nytt år! (Illustrasjonsfoto: Canon)

Nå er det viktig å se opp og frem, og ikke la det som ligger bak tynge seg ned. Det bør være et godt motto for 2018, som ligger blankt og ubrukt foran oss.

For mediebransjen har 2017 vært et år med nesegruse nedturer. Vår verden er i historisk omstilling. Hva det til slutt ender med er det ingen som kan gi et tillitvekkende svar på. Kampen for å overleve gir seg desperate utslag. For flere av landets mediebedrifter er ikke lenger det skrevne ord kjernevirksomhet, men salg av vinkurs, subsidierte teaterbilletter og eksotiske reiser.

I så måte har denne mediebedriften lite å stille opp med. Vi er avhengig av lesere og annonsører som støtter oss. Vi leter etter lyspunkter i vintermørket. De er ikke lett å finne. Nå står håpet til det nye året og at den innsatsen vi gjør vil kaste mer av seg. Elektroteknisk utvikling er, og skal fortsatt være, vår plattform for fremgang og fornyelse i energibransjen.

Det er med optimisme og friskt pågangsmot denne nettavisen og fagbladet Energiteknikk tar fatt på det nye året. I en bransje med historisk høyt aktivitetsnivå synes det å være god grunn til å ha grønne forventninger. Med dette ønsker vi alle som følger oss elektronisk, på papir eller begge steder et godt og fremgangsrikt nytt år.