Med Venstre i regjering kan det gå mot en grønnere energipolitikk, reflekterer KS Bedrift i denne kommentaren. (Illustrasjon: LOS Energy)

Sist helg ble det klart at regjeringssonderingene nå går over til å bli regjeringsforhandlinger. Mest sannsynlig vil det bli klart at Venstre går inn i Regjeringen når forhandlingene avsluttes en gang på nyåret. Vi i KS Bedrift Energi har store forventninger til den nye regjeringsplattformen.

Av: Anne Lunggren, KS Bedrift

Vi i KS Bedrift Energi mener at det er viktig for utformingen av politikken at et grønnere og mer distriktsvennlig parti nå mest sannsynlig vil ta plass rundt Kongens bord.

Venstre var et av svært få parti som foreslo endringer i grunnrenteskatten i sitt alternative statsbudsjett nå i høst. Og Venstre foreslo i likhet med alle de andre opposisjonspartiene en betydelig sterkere satsing på bredbåndsutbygging enn det Regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett.

I Venstres program slår de helt klart fast at de ønsker å modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk, fremfor å sette i gang nye, større utbygginger og de vil sikre at nye kraftutbygginger skjer i allerede utbygde områder og ikke i verdifulle naturområder.

Vi mener at det er viktig å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg og mener endringer i grunnrenteskatten er den beste måten å få dette til på. Når det nå ser ut som det er liten vilje i Høyre og Frp til å øke skjermingsfradraget, vil vi oppfordre den eventuelle nye regjeringen til å tenke på andre tiltak for å få dette til. Uten at vi ser hvordan det er mulig,

Det kan bli mange interessante diskusjoner i regjeringslunsjene om bruk og vern, generelt. FrP har tydelig gått ut og sagt at verneplanene må oppheves. Vi stilles oss bak kulepunktet i stortingsvalgprogrammet til Venstre om at verdifulle naturområder må beskyttes, men det må ikke stilles urimelige krav til oppfølging av dette i allerede utbygde områder, slik vi vet at skjer i dag.

I løpet av våren skal Stortinget ta stilling til en utredning om hel eller delvis nettutjevning. Statsråd Terje Søviknes har allerede avvist en slik utredning, men med Venstre i Regjering kan det være et håp om en utredning med tanke på slik modell, all den tid Venstre har programfestet at de vil sikre en utjevning nettleien.

Nå tar landet snart juleferie, det har Venstre-leder Trine Skei Grande sagt at hun også skal ha. Så det er tvilsomt at vi vet mer om regjeringsforhandlingene og statsråd-kabalen før i 2018.