havvind
Illustrasjonsfoto: Foto: Statkraft

Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel i Sheringham Shoal Offshore Wind Farm til den britiske fondsforvalteren Equitix. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om selge seg ut av offshore vindkraft.

Kilde: Statkraft

Havvindparken Sheringham Shoal (317 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og har vært i drift siden oktober 2012. Statkraft har vært medeier siden investeringsbeslutningen ble tatt i 2009. Vindparken eies av Statoil (40 prosent), et havvindfond forvaltet av Green Investment Group Management Limited (20 prosent) og Statkraft (40 prosent).

Statkraft har i dag inngått en avtale om å selge sin eierandel i havvindparken Sheringham Shoal til den britiske fondsforvalteren Equitix for 558 millioner britiske pund. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av offshore vindkraft og er ventet gjennomført i løpet av fjerde kvartal i 2017.

Vellykket vindkraftsatsing til havs
Statkraft har spilt en betydningsfull rolle i den britiske havvindsektoren helt siden selskapet gikk inn i dette markedet i 2009. Selskapet har blant annet vært ledende i bransjens arbeid for å redusere kostnadene i fremtidige havvindprosjekter, og har bidratt til å få frem innovative løsninger innenfor drift og vedlikehold.

Etter salget av Sheringham Shoal er Statkrafts eneste investering i havvindkraft en eierandel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Farm. Beslutningen om å trekke Statkraft ut av offshore vindkraft er en strategisk prioritering på grunn av selskapets finansielle situasjon. Fremover prioriterer selskapet vekst innenfor fornybarteknologier som vannkraft, vindkraft på land, solenergi, fjernvarme og andre nye teknologier.

Historikk

  • Apr 2009: Statkraft kjøper 50% av prosjektet fra Statoil (50%) samtidig som investeringbeslutningen fattes
  • Sep 2012: Sheringham Shoal blir offisielt åpnet av HKH Kronprins Haakon
  • Jan  2014: Statkraft blir operatør og ansvarlig for drift og vedlikehold av vindparken
  • Nov 2014: Statoil og Statkraft selger 10% hver til UK Green Investment Bank
  • Apr 2017: Statkraft overfører operatøransvaret til Statoil
  • Des 2017: Statkraft selger sin eierandel på 40% til Equitix