NVE tar saltmålinger ved Fjellhaugen målestasjon i Kvinnherad kommune. (Foto: NVE)

Flom- og skredfare på oransje og gult nivå, betydelig snøskredfare og fare for strømutfall på grunn av sterk vind, ising og lyn, gir svært krevende forhold mange steder. NVE har fagfolk ute for å bistå lokale myndigheter i flere fylker.

Kilde: NVE

NVE tar saltmålinger ved Fjellhaugen målestasjon i Kvinnherad kommune.

Etter flere dager med mye nedbør og snøsmelting, er det fortsatt fare for flom og jordskred mange steder på Vestlandet. Det har i dag vært flere hendelser knyttet til flom og skred, primært i Rogaland og Hordaland.

NVE har ti personer ute i de berørte områdene for å kunne bistå kommunene. 

NVE oppfordrer folk til å holde seg borte fra flomstore elver og bekker, og å unngå bratte skråninger.

 Stigende vannføring

NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå for indre strøk av Hordaland og Rogaland. Det er ventet mer regn utover natten, og vannføringen ventes å stige igjen, spesielt i lavereliggende strøm.Stor vannføring under bruer og langs veier gjør at det kan bli redusert framkommelighet.

NVE har også sendt ut varsel om jord-, sørpe og flomskredfare på gult nivå for Vestlandet grunnet mye regn og stor snøsmelting.

Betydelig snøskredfare i nord og vest

Snøskredfaren er betydelig både på Vestlandet og i Nord-Norge, og det har gått noen mindre snøskred. Det ventes betydelig snøskred fare mange steder også i dagene som kommer.

Fare for strømbrudd

Det er varslet uvær på Vestlandet med, sterk vind, store nedbørsmengder og lyn. I tillegg er det også problemer med ising flere steder. Uværet kan føre til strømbrudd. Den sterke vinden og ising kan også føre til strømbrudd på Østlandet og i Nord-Norge. Nettselskapene har mobilisert, og er godt forberedt på å måtte reparere eventuelle feil i strømnettet.

NVE har kontakt med nettselskapene, og følger situasjonen.