mast
Illustrasjonsfoto: KS Bedrift

Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2018 fastsatt.

Kilde: KS Bedrift

De nye avgiftene er som følger:  

Etableringsavgift     NOK 3 243               (2017 NOK 3 154) +2,82%

Årsavgift                NOK   74,06             (2017 NOK 72,03) +2,82%

Det beregnes normalt ikke MVA på disse avgiftene.

For 2018 er avgiftene fastsatt ved indeksregulering i henhold til tidligere fremforhandlet avtales prisbilag. Denne sier at hvert femte år skal prisene reforhandles, og i årene i mellom justeres etter KPI-indeksen fra SSBs tabell 11120 KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor KPI-JAE med arbeidslønn som dominerende prisfaktor.