Tall fra Verisure for 2017 viser en økning i registrerte reelle tilfeller av brann på 12 prosent sammenlignet med 2016. (Illustrasjonsfoto: Verisure)

Tall fra alarmselskapet Verisure viser en økning i boligbranner på 12 prosent fra 2016 til 2017. Tørrkoking, samt feil på eller feil bruk av elektriske apparater, er overrepresentert i statistikken.

Kilde: Verisure

 – Det brenner altfor ofte i norske boliger, og mange av brannene skyldes dessverre slurv med brannsikringen, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.

Verisures døgnbemannede alarmstasjon er kontinuerlig i kontakt med kunder som trenger hjelp med alt fra hvordan man bytter batteri på røykvarsleren til reelle brannalarmer og innbruddsalarmer.

Verisures egne tall for 2017 viser en økning i registrerte reelle tilfeller av brann på 12 prosent sammenlignet med 2016.

– Dette er dystre og urovekkende tall. Med all informasjon som er tilgjengelig om brannsikkerhet, skulle man jo ønsket og håpet at disse tallene gikk ned i stedet for opp, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure.

August var måneden som økte mest i 2017 med over dobbelt så mange branntilfeller som august året før. Januar var for øvrig måneden med flest registrerte branner i fjor, tett fulgt av november og desember.

Brannårsaker

Statistikken for 2017 viser også en viss variasjon i både hvor, hvordan og hvorfor brannene oppsto. Likevel er det enkelte tall som skiller seg negativt ut.

– Den gamle klassikeren tørrkoking/tørrsteking er fortsatt årsak til mange branner, men også feil på eller feil bruk av elektriske apparater er overrepresentert i statistikken, sier Thorkildsen i Verisure.

Sikkerhetseksperten peker på at norske hjem stadig får flere elektriske apparater og enheter som trenger strøm og lading, inkludert alt fra mobiler og nettbrett til elbiler.

– Det er mange elanlegg som rett og slett ikke er dimensjonert for alle apparater en moderne familie har, og alle er ikke like flinke til å følge retningslinjene for tilkobling og lading. Dette utgjør en betydelig brannrisiko, sier han.

Viktig med røykvarsler

Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skjer halvparten av alle dødsbranner i boliger som ikke har fungerende røykvarslere. Sikkerhetsekspertens beste tips er å ha minst én røykvarsler i hver etasje samt å ha slukkeutstyr tilgjengelig.

– Den tryggeste løsningen er å ha overvåkede røykvarslere som er optiske og seriekoblede, som varsler med både sirene og stemme for at hele familien skal våkne om alarmen går mens man sover, sier Thorkildsen. Og legger til: – Oppkobling til døgnovervåket alarmstasjon gjør at man umiddelbart kan komme i kontakt med de som er i boligen når alarmen går, og veilede både barn og voksne ut av hjemmet hvis det brenner. Det får du dersom du er kunde hos et alarmselskap.