Vi går inn i det nye året med bedret hydrologisk balanse. Det ligger til rette for lavere strømpriser i 2018.

I julen hadde vi et realt påfyll av snø og regn. Dette bedret den hydrologiske balansen vesentlig, og vi gikk inn i det nye året med en ekstra god ressurssituasjon.

Kilde: LOS Energy

I fjor falt store mengder med nedbør over Norden, og det ble etablert mye ny kraftproduksjon. I markedet var det moderat etterspørselsvekst etter kraft. Kombinasjonen av disse tre faktorene holdt prisene nede i Norden. Dette til tross for at energiprisene i resten av Europa steg gjennom året.

I Norden endte strømprisen for 2017 på rett over snittet for de siste fem årene, men godt under snittet for de ti siste årene.

Først ned, så opp 
Som følge av den gode ressurssituasjonen forventer markedsaktørene at prisen skal holde seg lav i tiden fremover. Videre ventes det at strømprisen på et tidspunkt vil begynne å stige svakt.

Inn med det grønne
Det er forventet at mye ny kraftproduksjon i Norden skal prege markedsprisen i årene fremover. Samtidig skal gammel kjerne- og kullkraft fases ut i Norden og resten av Europa.

Vanskelig å forutsi
Historisk har markedet brukt internasjonale energipriser til å forutsi strømprisen. Men, med økt satsing på fornybar energi, og utfasing av fossil energi blir dette stadig vanskeligere. Strømprisen har i perioder beveget seg uavhengig av kullprisen, og prognosene for strømprisen ventes derfor å sprike stadig mer i tiden fremover.