I mangfoldet av prosjekter og aktiviteter i Glitre Energi, her illustrert med arbeid strømnettet, er håndtering og styring i et moderne ERP-system en forutsetning for effektiv drift og å gjøre hverdagen lettere for mange ansatte. (Illustrasjonsfoto: Glitre Energi)

Med 250 prosjekter -og mange andre aktiviteter, å holde styr på, gjelder det å ha tunga rett i munnen. Uten et effektivt styringssystem kan det bli riktig ille.

Gjennom flere år har det vært et høyt aktivitetsnivå i Glitre Energi. Det er tatt mange investeringsløft i konsernets vannkraftverk. Fusjoner er gjennomført med flere nærliggende energiselskap. AMS er under utrulling til rundt 90 000 nettkunder og i infrastrukturen er det hektisk aktivitet med utvidelser og oppgraderinger.

For effektivt å kunne håndtere mangfoldet av prosjekter og aktiviteter har et ERP-system vært gull verdt. I norsk oversettelse står ERP for en programvare som støtter opp om flere av virksomhetsområdene i en bedrift. I Glitre Energi begynte det med IFS for vedlikehold av kraftverkene i 2003. Fra 2006 ble moduler for innkjøp, økonomi, dokument og prosjekt implementert i hele konsernet.

Det er selvfølgelig vanskelig å beregne hvor mye Glitre Energi sparer med å benytte dette verktøyet, men samlet sett dreier det seg om betydelige beløp. Utviklingen av teknologien skjer i nært samspill med leverandør av verktøyet. Det er ingen tvil om at dette gjør hverdagen lette for mange ansatte i Glitre Energi.