Ved å bygge kunnskap om sårbarheten i den elektriske infrastrukturen blant folk flest kan kanskje mye frustrasjon dempes. (Foto: Gunnar Bjørlykke)

Det vil komme flere strømbrudd. Dette er hovedbudskapet i en oppsummering fra Agder Energi etter den senere tids ekstremvær-hendelser på Sørlandet. Den får neppe noen med et snev av fornuft til å hoppe i stolen. At strømmen tidvis blir borte er noe vi må leve med.

Bakteppet for denne kommentaren er sterke, og enkelte direkte ufine, reaksjoner under det langvarige strømutfallet på Sørlandet for kort tid siden. Det er lett å forstå at folk blir frustrerte når alt går i svart og strømmen forblir borte i flere dager. Sterke følelsesmessige utbrudd er ikke til å unngå i slike situasjoner. Å ta fra oss strømmen er som å sparke bena under livene våre.

I 2017 fikk Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) totalt 13 252 skriftlige tips og klager. Dette er rekord og en økning på nærmere 500 fra året før. Bransjene forbrukerne klaget mest på var strømbransjen, avisbransjen og mobilbransjen.

Det fremgår ikke hvor mye strømbrudd gjorde av seg i klagestormen, men at strømbransjen i det heletatt inntar en så fremtredende posisjon i denne sammenheng er ikke spesielt hyggelig. Det avdekker i det store og hele et betydelig potensial for forbedringer.

Når det gjelder strømbrudd vet folk flest lite om hvor sårbar den elektriske infrastrukturen er. Selv om det hele tiden skjer teknologiske forbedringer har vi begrenset med tiltak å stille opp med når ekstremværene herjer. Før alle luftledninger i strømforsyningen er lagt i bakken, og dit er det både dyrt og langt, vil dette være en åpenbar mulighet for strømutfall.

Om nettselskapene i større grad tar seg bryet med å bygge kunnskap om infrastrukturens sårbarhet blant folk flest vil det kanskje være mulig å oppnå et smulere farvann av reaksjoner. Det er tillatt å gjøre et hederlig forsøk. I så måte er Agder Energi et eksempel til etterfølgelse, om oppsummeringen og det læringsmessige innholdet etter det tunge snøfallet for kort tid siden ikke bare forblir et enkelttiltak men tålmodig følges opp over tid.