På Sørlandet arbeider Agder Energi målbevisst og systematisk for å unngå strømbrudd, men samtidig er det nødvendig å være forberedt på at nye vil komme. (Foto: Agder Energi)

Sørlandet har opplevd at kraftig snøvær har rammet strømnettet. Vi beklager ulempene et stort antall kunder har opplevd under til dels langvarige strømbrudd.

Kilde: Agder Energi

Det er Agder Energi som skriver dette på sin hjemmeside for å gi offentligheten kunnskap om hvordan ekstremvær påvirker den elektriske infrastrukturen, og at det ikke finnes noen garanti mot at det vil skje igjen.

Under svært krevende arbeidsforhold har våre montører gjort en formidabel innsats for å rette utallige feil på strømnettet. Likevel er det mange kunder som har opplevd at de har ventet urimelig lenge på at strømmen skulle komme tilbake. Frustrasjonen kommer dels til uttrykk i avisene, på nettet og i sosiale medier. Vi leser alt, og tar til oss så vel kritikk som konstruktive innspill.

Må være forberedt 
Agder Energi Nett erstatter stadig luftlinjer med nedgravde kabler, men har fortsatt et luftnett som i lengde tilsvarer avstanden fra Norge til Australia. Meteorologene forteller at vi må være forberedt på mer ekstremvær. Derfor kan vi kan vi med stor grad av sikkerhet si at snø og vind igjen vil føre til omfattende strømbrudd.

Nye verktøy 
For å forberede og forbedre oss, skal vi gjøre en grundig evaluering av hvordan vi har håndtert denne store feilsituasjonen. Vi skal blant annet se på hvordan vi kan gjøre luftlinjene mindre sårbare. Nye digitale verktøy gjør det mulig å kartlegge utsatte linjestrekninger bedre, og vi skal vurdere andre måter å rydde skog på. Flere fjernstyrte brytere vil gjøre det enklere å foreta omkoblinger ved feil.

Vi skal også se på måten feilrettingen er organisert på, hvordan vi tar imot henvendelser fra kundene, og hvordan vi informerer publikum. 

Dialog 
Der det er naturlig, vil tiltakene vi iverksetter bli utformet i dialog med ledende fagmiljøer i vår bransje, med grunneiere og lokale beredskapsmyndigheter, samt med Norges vassdrags- og energidirektorat.

Bedre leveringssikkerhet 
Vi i Agder Energi arbeider kontinuerlig for å bli mer effektive og bedre på alle måter. Fremover vil vi bruke mer ressurser på å styrke leveringssikkerheten. Samtidig må alle våre kunder – i likhet med strømkunder i store deler av landet – være forberedt på nye strømbrudd. Vi på vår side skal gjøre vårt beste for at strømmen kommer fortest mulig tilbake.