Totalt har europeisk vindkraft nå en kapasitet på 169 GW, ifølge WindEurope. Av dette er 153 GW på land 16 GW havvind. Foto: WindEurope

Europa fikk 15,7 gigawatt ny vindkraft i 2017, melder WindEurope. Dette er 20 prosent økning fra 2016 og ny rekord. Tallet omfatter vindkraft både på land og til havs.

Nå er sju EU-land i teten for vindkraftutbygging i vår verdensdel: Tyskland (6,6 GW), Storbritannia (4,3 GW), Frankrike (1,7 GW), Finland (577 MW), Irland (426 MW) og Kroatia (147 MW).

Også i forfjor slo utbyggingen av europeisk vindkraft tidligere rekorder.

Til sammenligning kan nevnes at Norge ved utgangen av 2017 hadde utbygd vindkraft med en ytelse på 1165 MW ifølge vindportalen.no, men dette omfatter altså all vindkraft som også er bygd tidligere.

Vindkraft utgjorde 55 prosent av all nyinstallert kraftproduksjon i Europa i 2017. Fornybar energi sto for nesten all ny kraftproduksjon i fjor, 24,1 GW av totalt 28,5 GW, melder WindEurope.

Les hele meldingen fra WindEurope her.