Statnett suspenderer Siemens som kvalifisert til å levere anbud. Begrunnelse: Siemens har ikke, tross flere frister, lykkes med å dokumentere at underbetaling av arbeider hos underleverandør er rettet. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett har avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør til Siemens. Etter at Siemens tross flere frister ikke har lykkes med å dokumentere at disse avvikene er rettet, har Statnett besluttet å suspendere Siemens sin status som kvalifisert til å levere anbud til Statnetts prosjekter inntil avvikene er rettet.

Kilde: Statnett

-Statnett har strenge krav til håndtering av lønns- og arbeidsvilkår i våre kontrakter. Dette er regulert gjennom egne vedlegg i tråd med norsk lov og er en grunnleggende betingelse for å kunne levere varer og tjenester til våre prosjekter. Derfor velger vi nå å suspendere kvalifiseringen for Siemens inntil vi mottar troverdig dokumentasjon på at avvikene er lukket, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett.

Det var i forbindelse med en kontroll under utførelse av arbeid i Midt-Norge i 2016 at det ble avdekket at ansatte i Siemens sin underleverandør, det slovakiske selskapet Hesia, ikke hadde den lønnen de har krav på. Siemens sitt deleide datterselskap Koncar har flere kontrakter med Statnett, og leier i noen tilfeller inn en underleverandør som gjennomfører monteringen av leverte transformatorer på Statnetts anlegg.

Siden disse avvikene ble dokumentert, har det pågått en dialog mellom Statnett og Siemens, og Siemens har fått en rekke frister til å dokumentere at avvikene har blitt rettet, men har så langt ikke klart å fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon på at arbeiderne er utbetalt det de har krav på. Statnett vil følge opp at avvikene blir rettet og at rett lønn utbetales, og at dette dokumenteres tilfredsstillende.

-Vi registrerer med jevne mellomrom avvik av ulike typer hos våre leverandører, og forventer at leverandørene retter disse avvikene på en tilfredsstillende måte. Det løses vanligvis innen rimelig tid og på et troverdig vis. I dette tilfellet har det tross gjentatte oppfordringer ikke skjedd. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å gå til dette skrittet, understreker Vardheim.

I første omgang er Siemens ikke kvalifisert til å levere anbud på nye kontrakter, men Statnett vil følge situasjonen tett og vurderer fortløpende om situasjonen også vil få konsekvenser for allerede inngåtte kontrakter.

Siemens beklager

 

Vi beklager at Statnett har valgt å midlertidig suspendere Siemens AS som leverandør. Bakgrunnen er at ansatte hos en slovakisk underleverandør til Koncar, et deleid datterselskap av Siemens AG (morselskapet til Siemens AS i Norge), ikke fikk tilstrekkelig betaling i henhold til regelverket for arbeid utført i 2016. Dette er et komplisert regelverk og Siemens AS har bidratt med å rydde opp i situasjonen.

Avvikene ble korrigert sommeren 2016 og Statnett har mottatt dokumentasjon som viser at de ansatte har fått denbetalingen de hadde krav på. Statnett ønsker imidlertid ytterligere dokumentasjon på at betalingene er gjennomført. Det har tatt noe tid å få klarhet i hvilken type dokumentasjon som vil tilfredsstille Statnetts krav. Vi skal selvfølgelig bidra til at denne fremskaffes så raskt som overhodet mulig slik at det gode samarbeidet mellom Statnett og Siemens kan fortsette.

I likhet med Statnett gir Siemens og Koncar høyeste prioritet til overholdelse av lover og regler, og etter sommeren 2016 har Siemens og Koncar gjennomført en rekke prosjekter for Statnett i henhold til gjeldende regelverk. 

 

Vennlig hilsen,
Lars-Einar Petterson
Informasjonssjef