Østfold Energi registrerer positiv utvikling for fjernvarme i Sarpsborg. Nå får i71 nye leiligheter levert fornybar energi til oppvarming og tappevann. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energis varmevirksomhet fortsetter veksten den har hatt de siste årene. Det neste året vil fire nye leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum koble seg på fjernvarmenettet slik at totalt 171 nye leiligheter får levert fornybar energi til oppvarming og tappevann.

Kilde: Østfold Energi

Det er stor byggevirksomhet i Sarpsborg sentrum, noe som har gitt Østfold Energi mange nye fjernvarmekunder. De fire nye byggene som Østfold Energi skal levere fjernvarme til er Sarpsborg sentrumsbolig, Kulås terrasse, gamle Kirkegata skole og Storgaten terrasse.

–  Vi har bygget ut fjernvarmenettet i Sarpsborg sentrum over flere år og er svært glade for at det stadig kommer til nye bygg vi kan levere til. Det siste året har vi inngått avtale om å levere fjernvarme til hele 9 byggeprosjekter, hvor disse fire nye leilighetskompleksene er de største kontraktene, forteller markeds- og salgsansvarlig Cato Andrè Strand.

Strand er stolt av å kunne tilby kundene enkel og vedlikeholdsfri oppvarming, som i tillegg gir store miljøgevinster.

– Fjernvarmen som leveres fra Sarpsborg fjernvarmesentral utnytter spillvarme fra Borregaard – energi som bokstavelig talt ville forsvunnet ut i løse luften om ikke vi hadde benyttet den. De som bor i leiligheter med fjernvarme rapporterer om et stabilt og godt inneklima og reduserte kostnader til oppvarming. Det gir med andre ord gevinster både for det ytre og indre miljøet, sier Cato Strand.