Ballangen Energi-eide Hjertvatn kraftverk er et av de mange anleggene, innen vann- og vindkraft, som Nordkraft drifter for andre.

Nordkraft er godt i gang med strategien om å drive kraftverk for andre. Fra 1. januar har Nordkraft overtatt driften av kraftverkene i Ballangen Energi.

Kilde: Nordkraft

Ballangen Energi eier Bjørkåsen, Hjertvatn og Arnes kraftverk, som har en total produksjon på 30 GWh i året. Utbygging av Røvatn kraftverk er under planlegging. Med det tredobles i tillegg produksjonen i Hjertvatn kraftverk. Totalt vil det øke produksjonen i Ballangen med ca. 25 GWh. Nordkrafts prosjektavdeling utvikler dette sammen med Ballangen Energi.

Arneselva er det nyeste av de tre kraftverkene, og ligger ved E6 på Arnes. Det ble satt i drift i 2004, og får vannet via en to km lang nedgravd rørgate fra inntaksmagasinet Bruavatnet på Arnesfjellet. Hjertvatn kraftverk fra 1957 ligger i Melkedalen, og utnytter en fallhøyde på 194 meter fra Hjertvatn.

Operatørskapsavtalen som er inngått med Ballangen Energi er av samme type som den Nordkraft fra før har med SL Capital om drift av småkraftverk, og med Fortum om drift av vindkraftverk.

Dette er helt i tråd med Nordkrafts strategi om å levere helhetlig kraftverksdrift, fremgår det i en melding fra Nordkraft. Selskapet har i dag ansvaret for drift av 26 kraftverk. 14 av disse er i Ofoten, og Nordkraft eier sju selv.