Her er Tokagjelet foss i Kvam Herad i Hordaland, hvor Clemens Kraft skal bygge et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket skal stå ferdig i 2020. Foto: Clemens Kraft

Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet i Kvam herad til Clemens Kraft. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.

Kilde: Clemens Kraft AS

Nordkraft har overført eierskapet av Tokagjelet vannkraftprosjekt til CK Kraftholding Vest AS, et selskap eid av Clemens Kraft. Kraftverket vil produsere rundt 76 GWh når det er ferdig utbygd. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 4750 husholdninger.

Prosjektet er et av landets største vannkraftprosjekter som kan være privateid. Kraftverket vil være i drift i løpet av 2020.

Inngår samarbeid

Clemens Kraft og Nordkraft skal fremover samarbeide om prosjektadministrative tjenester for å støtte opp under Clemens Krafts strategi når det gjelder utvikling og bygging av vannkraft. Begge selskaper har lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor vannkraftprosjekter.

Videre er selskapene enige om en driftsavtale for Tokagjelet. Avtalen går ut på at Nordkraft skal være operatør for kraftverket, med totalansvar for drift, vedlikehold og kraftsalg. Dette er en avtale på lik linje med det Nordkraft gjør for Standard Life Aberdeen, Fortum og Ballangen Energi i dag.

Glede i Narvik

– Det er veldig positivt og hyggelig at ny eier av Tokagjelet er delvis Narvik-baserte Clemens, og at Nordkraft sammen med Clemens også finner grunnlag for fremtidig samarbeid om utvikling og drift. Dette bygger videre opp under Narvik som et sentrum for fornybar energi i Nord-Norge, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

– Vi er meget glad for å ha fått tilslaget på Tokagjelet. I tillegg har vi lagt til rette for et gjensidig godt samarbeid med Nordkraft. Dette er viktige bidrag i vår målsetting om å nå minimum 600 GWh i produksjon innen 2021, sier Børge Edvardsen Klingan, administrerende direktør i Clemens Kraft.

Produserer nå 250 GWh

Clemens Kraft hadde ved inngangen til 2018 over 260 GWh i produksjon og 25 kraftverk i drift. I tillegg har selskapet åtte kraftverk under bygging og sju prosjekter under klargjøring for byggestart. Selskapet er et datterselskap av OVF, hvor sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier 49,9 prosent av aksjene.

Clemens Kraft har hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.