Av en studie fremgår det at Trøndelag ser muligheter som vertskap for større dataanlegg. (Foto: NTE)

NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».

Kilde: NTE

Sammen med TrønderEnergi, SpareBank 1 SMN og NHO Trøndelag, ønsker NTE å legge til rette for vekst og utvikling i Trøndelag.

Trøndelag er en landsdel i vekst. Med store kunnskapsmiljø, god tilgang på fornybar energi og solid infrastruktur bør Trøndelag være en aktuell region for å etablere sentre for datalagring. Målet med denne studien er å kartlegge hvilke muligheter Trøndelag har for å tiltrekke seg et stort datasenter, ofte også omtalt hyperscaledatasenter, eller data center enterprise. Studien er ment å være et springbrett for videre arbeid for å trekke store datasentre til Trøndelag.

NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs». Blant en rekke eksempler på egnede datasentertomter beskrevet i rapporten, fantes ingen eksempler fra Trøndelag.

Sammen med TrønderEnergi, SpareBank 1 SMN og NHO Trøndelag, ønsker NTE å legge til rette for vekst og utvikling i Trøndelag. Prosjektets partnere representerer hele landsdelen og står samlet bak rapporten. Trøndelag fylkeskommune (tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune) har støttet prosjektet økonomisk gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP).

Kjernen i mulighetsstudien er en kartlegging av potensielle tomter i en rekke kommuner i Trøndelag. På oppdrag fra prosjektgruppen har SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for Økonomi og teknologiledelse samlet inn og vurdert informasjon fra kommunene og oppsummert funnene i et notat. Alle kommunene i Trøndelag ble invitert til å gi sine tilbakemeldinger.