Om det ikke mobiliseres i berørte miljøer risikerer det å være over og ut for tilbud om opplæring i viklerfaget.

Opplæringstilbudet i viklerfaget står i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at behovet for denne fagkompetansen er betydelig. Skolene henviser til mangel på søkere.

Jeg usikker på utfallet av dette forslaget, forteller Are Solli, forbundssekretær i EL og IT Forbundet og leder av faglig råd for elektrofag. – For å unngå nedleggelse er det viktig at elektrobransjen gjør felles sak for å opprettholde opplæringstilbudet i viklerfaget. I tillegg til å påvirke skolemyndighetene må det opprettes et tilstrekkelig antall lærlingeplasser. Her henger det ene sammen med det andre.

Forslaget står i skarp kontrast til behovet for denne type kompetanse. Over hele landet holder tusenvis av transformatorer, generatorer og elektriske motorer samfunnsmaskineriet i gang. Ikke minst gjelder dette generatorer og transformatorer i mer enn landets 1500 kraftverk. Fraværet av faglig kompetanse innen vikling setter blant annet den elektriske forsyningssikkerheten i fare.

Det haster med å sikre fremtiden til viklerfaget. Majoriteten av de som utøver dette yrket i dag er godt voksne. I mange år har det vært slik at pensjonister må kalles ut for å gjøre arbeidsoppgaver knyttet til vikling. Nå begynner de faglærte viklerne etter hvert å nå en alder hvor dette stopper seg selv.

Blant de som har reagert negativt på forslaget om å legge ned tilbudet om opplæring i viklerfaget er EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, Norsk Industri og industrielle aktører i bransjemiljøet. Denne saken brettes i større omfang ut i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.2-18), som om kort tid vil være klar fra trykkeriet.