Prissikring i Haugaland Kraft gir felleskraftkundene en redusert kostnad på 8,1 MNOK. (Foto: Haugaland Kraft)

Prissikring i Haugaland Kraft gir felleskraftkundene en redusert strømkostnad på totalt 8,1 MNOK.

Kilde: Haugaland Kraft

Strømprisen har så langt i år vært høyere enn vi har vært vant med de siste årene.

Gjennomsnittlig systempris for strøm på kraftbørsen ble i mars på 41,6 øre/kWh. Dette er ca. 10 % høyere enn gjennomsnittsprisen i februar, og ca. 32 % høyere enn i januar.

Grunnen til de høye prisene er lange perioder med lave temperaturer, lite vind og nedbør.

Haugaland Kraft Energi AS prissikret i 2017 deler av forbruket til våre Felleskraftkunder. Prissikringen ble gjort for 1. kvartal 2018, og har gitt en gevinst på Kr 8 125 000,- (inkl. mva) som fordeles til alle felleskraftkunder.

Beløpet vil bli tilbakeført til de som er Felleskraftkunder i 2. kvartal 2018. Reduksjonen vil utgjøre 4,12 øre/kWh inkl. mva. for april. Kraftprisen vil bli redusert tilsvarende på fakturaen for april 2018.