Her ved Rørholt i Bamble i Telemark ble det funnet et trefall over en lavspentledning etter analyse av data fra de nye og smarte målerne i januar. Dette bildet ble tatt etter uværet i november 2016. (Foto: Kjell Løyland)

Under beredskapssituasjonen i januar brukte Skagerak Nett for første gang de nye målerne til å avdekke strømbrudd. I løpet av høsten gjør målerne at driftssentralen får full oversikt over nettet i sine kart.

Av: Kjell Løyland. Skagerak Energi

De nye AMS-målerne blir viktige i feilrettingsarbeidet. Det fikk Skagerak Nett et bevis på under uværet som gjorde flere tusen Skagerak-kunder strømløse i januar. Da de største høyspentfeilene var rettet, ble det trukket ut AMS-data fra cirka 100 000 målerne som til da var montert.

– AMS-prosjektet hadde et ønske om å få teste ut om dataene kunne hjelpe til i feilrettingen, forteller Yngvar Skreosen ved driftssentralen til Skagerak Nett.

Han fikk oversendt en oversikt over målere som var registrert som strømløse i AMS-systemet. Foruten målernumrene inneholdt dataene veiadresser og hvilke nettstasjoner de hørte til.

– Da vi sjekket ut disse viste det seg at det var et par hytter ved Rørholt i Bamble som fortsatt var strømløse selv om montørene våre hadde vært der og rettet en høyspentfeil. Vi sendte ut mannskaper igjen, og disse fant et tre som hadde falt over lavspentledningen som forsynte hyttene, forteller Skreosen.

Eierne var ikke på hyttene, og dermed ble ikke feilen meldt inn til Skagerak.

– Uten dataene fra de nye målerne kunne det gått lang tid før feilen hadde blitt oppdaget, konstaterer Skreosen.

Denne prosessen skal automatiseres slik at AMS-dataene blir tilgjengelige umiddelbart i driftssentralens systemer. Da vil tilsvarende feil oppdages enda raskere.

– De nye målerne vil gi oss en rekke nye data. Alle vil ikke bli tilgjengelige i kartsystemene til driftssentralen, fordi det vil bli for uoversiktlig for operatørene, sier Kjell Gunnar Aske som har ansvaret for denne jobben.

En av utfordringene er å lage systemet slik at de feilene som vises hos driftssentralen faktisk skyldes feil, og ikke at en elektriker eller huseier selv har tatt strømmen.

– Hvis strømmen blir borte hos en kunde vil systemet automatisk sjekke om strømmen også er borte hos andre kunder i nærheten. Hvis det bare er hos den ene kunden vil vi trolig lage et varslingssystem, for eksempel ved hjelp av tekstmeldinger, sier Aske.

Den nye funksjonaliteten skal testes grundig før den settes i drift i løpet av høsten.