I terminmarkedet har prisen på alle kontrakter steget de siste ukene. Kontraktene for inneværende år setter nye toppnoteringer, mens kontrakten for 2019 er på et nivå vi ikke har sett siden 2015.(Illustrasjonsfoto: NVE)

På tross av mange fridager endte påskeuken på en høyere spotpris enn uken før. Påskeværet må ta mesteparten av skylden for oppgangen.

Kilde: LOS Energy

Med lave temperaturer ga påskeværet et stort oppvarmingsbehov. Lite nedbør gjør at det ikke ser noe lysere ut for vårknipa i Norden.

I terminmarkedet har prisen på alle kontrakter steget de siste ukene. Kontraktene for inneværende år setter nye toppnoteringer, mens kontrakten for 2019 er på et nivå vi ikke har sett siden 2015.

Opp 200 prosent
Europa er avhengig av fossil kraftproduksjon, og myndighetenes forsøk på å begrense utslippene knyttet til dette fortsetter å prege kraftprisene der. I Europa har prisen på CO2-kvoter steget med ca. 200 prosent – fra 4,5 Euro til 14 Euro – på bare et år. Prisen på utslippsrettigheter er en direkte kostnad ved kull- og gasskraftproduksjon. For hver MWh som produseres av kullkraft, slippes det ut ca. ett tonn med CO2. I tillegg tilkommer kullkostnaden, som har steget med ca. 15 prosent i samme periode.

Brexit 
Noe av årsaken til prisoppgangen på utslippsrettighetene/ CO2-kvotene er forhandlinger om Storbritannias forhold til det europeiske utslippsmarkedet etter Brexit. Men, det er også sesong for å rapportere inn fjorårets utslipp, og dette påvirker følgelig også kvoteprisene. For å dekke for de utslippene industriaktørene i Europa har hatt gjennom 2017 må de ulike aktørene skaffe seg nok CO2-kvoter innen utgangen av april. 

Utslippet stiger
EU har et mål om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2020. Selv om EU ligger foran skjema for utslippsreduksjoner – steg faktisk CO2-utslippet i Europa med 0,3 prosent fra 2016 til 2017.