Kabelteknolog Vegar Syrtveit Larsen har stor nytte og glede av å engasjere seg internasjonalt. Nå oppfordrer han andre i landets elektrotekniske miljø til å gjøre det samme. (Foto: Tore Halvorsen)

Jeg oppfordrer fagfolk i landets elektrotekniske miljø til å engasjere seg i internasjonalt samarbeid. Det bidrar til å utvikle mye verdifull kompetanse.

Den som sier dette er Vegar Syrtveit Larsen, som er hedret med «Elkraftprisen» 2017 av den norske CIGRE-komitèn. Gjennom mange år har den norske kabelteknologen engasjert seg i internasjonalt samarbeid. Nå oppfordrer han andre til å gjøre det samme.

Jeg er forundret over svakt norsk engasjement i denne sammenhengen, fortsetter han. -For meg personlig bidrar dette ikke bare til faglig utvikling, men også å bygge verdifulle personlige relasjoner over geografiske og kulturelle grenser. Ikke minst gir det meg et mer nyansert syn på den mangfoldige verden vi alle er en del av.

Vegar Syrtveit Larsen står på spranget fra posisjonen som teknisk direktør i Norske Nexans til nye og krevende oppgaver i det internasjonale Nexans-konsernet. Der får han ansvar for høyspenningsområdet, som omfatter kabelprodusenter og laboratorier i mange land over hele verden. Det er en utfordring han påtar seg med friskt pågangsmot og engasjement.

I kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (3/4-18), som vil foreligge primo mai, vil leserne kunne gjøre seg nærmere kjent med kabelteknologen og prisvinneren i et større intervju.