Vindturbin

St1 og S-Group sitt fellesforetak TuuliWatti har besluttet å investere i utbyggingen av Viinamäki vindpark. Prosjektet er den første nordiske vindkraftinvesteringen av denne størrelsen, og gjøres uten offentlige subsidier. I fjor produserte St1 og S-Group sitt fellesforetak omkring 24 prosent av Finlands totale vindkraft.

Kilde: St1

Fem vindturbiner vil konstrueres i Viinamäki vindpark og de er til dags dato de høyeste turbinene i de nordiske landene. Den nye vindparken vil være i drift fra 2019. Vestas sine V150-turbiner har en kraftproduksjonskapasitet på 4.2 MW og tårnet er 175 meter høyt hvor bladene strekker seg 250 meter over bakken. Teknologiske fremskritt har muliggjort tårnhøyden, som også tillater en vesentlig større produksjon som følge av bedre vindforhold ved større høyder. Kraftproduksjonen fra V150 er opp til det dobbelte sammenlignet med tidligere vindturbiner og produksjonskostnaden for elektrisiteten holder seg under € 30/MWh.

St1 og S-Group sitt fellesforetak TuuliWatti viser med dette pionerprosjektet vindkraftsektoren nå går inn i en fase der vindkraft er kommersielt bærekraftig og kan driftes uten subsidier.

TuuliWattis nye strategi sikter seg inn på vekst

TuuliWatti fullførte sitt investeringsprogram på 650 millioner euro i fjor og vil nå utvide sine operasjoner fra kun å produsere elektrisitet til å også bli en leverandør av servicetjenesterfor vindkraftproduksjon.

På ti år har St1 og S-Group sitt fellesforetak TuuliWatti Oy vært Finlands ledende vindturbinoperatør, og har bygget 1.4 terawattimer vindkraftkapasitet i Finland med en total produksjon tilsvarende omtrent all elektrisitet brukt til belysning i Finland. I fjor produserte St1 og S-Group sitt fellesforetak omkring 24 prosent av Finlands vindkraft.