Per Sanderud går av som NVE-sjef og blir norsk styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken. (Foto: NVE)

Per Sanderud er nominert til Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har i dag sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør.

Kilde: NVE

Fra 1. juli vil Anne Britt Leifseth fungere som VED inntil ny er utnevnt.