Styreleder i Energi Norge Eimund Nygaard holder sin tale på generalforsamling 2018.(Foto: Camilla M. Granheim)

Energi Norges generalforsamling for 2018 ble avholdt i Oslo tirsdag 22. mai. Nytt styre i Energi Norge er valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling.

Kilde: Energi Norge

Av det sittende styrets ni medlemmer var det fem som ikke var på valg, mens ett styremedlem gikk av. Styreleder Eimund Nygaard fra Lyse er enstemmig innstilt til to nye år og går dermed inn i sin siste periode som styreleder.

Her er oversikt over nytt styre i Energi Norge 2018/2019

Styreleder: Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse AS

Nestleder: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund ASA

Administrerende direktør Terese Troy Prebensen, Fredrikstad Energi Marked AS NY!

Administrerende direktør Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi AS

Konsernsjef Christian Stav, NTE AS

Konserndirektør Jon Vatnaland, Statkraft AS

Administrerende direktør Halvard Pettersen, Vesterålskraft AS

Administrerende direktør Ragnhild Skarstad Sveen, Stange Energi AS

Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK AS

Valgkomiteen har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre en god balanse mellom Energi Norges ulike medlemssegmenter, samt ivareta kjønnsmessig og geografisk balanse.