Med produksjonsrekord i vannkraft og et resultat etter skattekostnad på 43,9 MNOK ble 2017 et godt år for SKS-konsernet. (Foto: SKS)

Total vannkraftproduksjon utgjorde i 2017 2.453 GWh, som er produksjonsrekord i SKS-konsernet (Salten Kraftsamband).

Kilde: SKS
Konsernregnskapet viser en omsetning på 1 028 MNOK og et driftsresultat på 239 MNOK. Resultat før skatt er på 180,7 MNOK. Resultat etter skatte-kostnad ble 43,9 MNOK mot 7 MNOK i 2016. Justert for poster som ikke føres over resultatet gir konsernet et totalresultat på 59 MNOK i 2017.

Fortsatt høyt skattetrykk
– Konsernresultatet er påvirket av høy produksjon, lave områdepriser i SKS virksomhetsområde (NO4), høye innmatingskostnader og svært høyt skattetrykk, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.
– Den historisk høye produksjonen skyldes en nedbørsrik vinter i 2016/17 som resulterte i gode tilsig til vannmagasinene. Konsernets EBITDA, driftsresultatet inkludert av- og nedskrivninger, har økt betydelig til 331 MNOK i 2017 fra 215 MNOK i 2016. Dette skyldes i hovedsak høyere produksjon, lavere kostnader og marginalt høyere kraftpriser, sier Pettersen.

Utbytte
Konsernresultatet etter NRS-standard viser et resultat etter skatt på 84,6 MNOK. Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2017 utbetales 25 MNOK i eierutbytte.