Siste statusrapport fra NVE viser at de nye målerne blir rimeligere enn ventet og at utrullingen går etter planen. (Illustrasjonsfoto: Alf Henning Fredstad)

Installasjonen av smarte strømmålere i norske hjem nærmer seg slutten. Prosjektet ligger nå an til å bli om lag 1 milliard billigere enn først ventet.

Kilde: Energi Norge

Det kommer frem i siste statusrapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Kostnadstallene er basert på de siste anslag fra nettselskapene i mars/april 2018. Prosjektet beregnes å bli 1 milliarder, eller 10 prosent, billigere enn hva NVE opplyste i 2016. 

– Dette viser at konkurransen i markedet for innkjøp og installasjon av målere fungerer, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge. 

NVE opplyser også at over 2,1 millioner nye målere er installert per april 2018, det tilsvarer 72 prosent av alle strømkundene i Norge. Tallene NVE har hentet inn fra nettselskapene viser at utrullingen vil være på 85 prosent ved utgangen av første halvår 2018.

– Bransjen samarbeidet om utviklingen av de grunnleggende minimumskravene til utstyr og utrulling av smarte målere. Selve utrullingen består derimot av mange små og noen store prosjekter. Nå ser det ut til at utrullingen i store trekk går etter planen tidsmessig, og nettselskapene er i rute for å ferdigstille prosjektet før utgangen av 2018, avslutter Haugen.