Nå er Energi21 klar med sitt fjerde nasjonale strategidokument. Vannkraft er et av seks satsningsområder for økt forsknings- og innovasjonsinnsats. (Foto: Agder Energi)

Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

Kilde: OED

Strategien anbefaler økt forsknings- og innovasjonsinnsats på seks satsingsområder:

  • Klimavennlige energiteknologier til maritim transport
  • Solkraft for et internasjonalt marked
  • Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning
  • Havvind for et internasjonalt marked
  • Klimavennlig og energieffektiv industri, inklusiv CO2-håndtering
  • Digitaliserte og integrerte energisystemer

Du kan lese hele rapporten her.

Om Energi21

Olje- og energidepartementet opprettet Energi21 i 2008. Målet er bidra til en samordnet, effektiv og målrettet forsknings- og teknologiinnsats innen energisektoren.

Energi21 har et permanent styre med representanter fra
energi- og leverandørbedrifter, bransjeforeninger, forsknings- og
utdanningsmiljøer og myndigheter.

Mandatet dekker hele det stasjonære energisystemet og energiteknologier til transport. Her inngår landbasert-, maritim-, og lufttransport.