BKK har åpnet sitt første solenergianlegg- Dette er et nytt og spennende satsningsområder for oss, understreker konsernsjef Jannicke Hilland, her sammen med Dag Inge Ulstein, byråd i Bergen kommune. (Foto: BKK)

- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Kilde: BKK

BKKs solenergianlegg består av 368 solcellepaneler og dekker 600 kvadratmeter av konsernets tak. Det har en installert effekt på 101 kW og forventet produksjon er 80 000 kWh i året. Det er dermed et av de største solenergianleggene i Hordaland.

– Dette er en milepæl og som eier er Bergen kommune stolt av selskapet og den offensive posisjonen BKK tar, sier Dag Inge Ulstein, byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen kommune.

Anlegget består av ulike solcellemoduler med ulike teknologier og ulike invertere (som konverterer likestrøm til vekselstrøm). På denne måten er ikke dette bare et energianlegg, men også et testanlegg hvor BKK vil samle data som blant annet kan fortelle hvor godt de ulike teknologiene leverer.

Energien som produseres brukes til kjøling av BKKs konsernbygg og serverpark.

– Vi tror på solvekst i Norge, også på Vestlandet og i regnbyen Bergen. Vi vil ikke først og fremst merke veksten i antall produserte kilowattimer, men vi tror på en vekst i antall solcellepaneler og antall bygg som har sol på taket eller integrert i bygningsfasaden, sier Hilland.

Vil bygge, eie og drifte anlegg

BKK har solid erfaring med å bygge, eie drifte og vedlikeholde energi- og infrastrukturanlegg. Den kompetansen bygger vi på når vi nå satser på sol.

– Nye bygg, både bolig- og næringsbygg, får stadig mer komplekse energi- og infrastrukturløsninger. Det krever kompetanse å bygge, drifte og vedlikeholde disse. 
Derfor kan vi ta en rolle i dette markedet. Ved å tilby totalløsninger innen bygging og drift av energianlegg og kommunikasjonsløsninger kan vi skape en enklere hverdag for kundene våre. Enten det gjelder sol, termisk energi, energimåling, digitale kommunikasjonsløsninger eller ladeløsninger for elbiler, sier Hilland. 

Første kommersielle avtale
BKK har inngått den første kommersielle leverandøravtalen med Heldal Eiendom om bygging av solenergianlegg på et av deres prosjekter.

– Vi er svært glad for å samarbeide med BKK som er kompetent og fremoverlent og har mye kunnskap om energi og sol, sier Marie Therese Heldal Haukeland, daglig leder Heldal Eiendom.

Fakta om BKKs solenergianlegg

Antall solcellepanel: 368
Areal: 600 kvadratmeter 
Installert effekt: 101 kW 
Årlig produksjon: 80 000 kWh 

Anlegget består av to ulike typer solcellepanel (poly- og monokrystallinsk). 
De er montert på to forskjellige metoder: sørvendt og øst/vest vendt. Begge er med og uten optimizere. 
Det er fire ulike invertere 
Energien som produseres brukes til kjøling av BKKs konsernbygg og egen serverpark. 
Anlegget ble montert i perioden februar – mai i år. 
Solcelleanlegget er montert som et «flytende parkettgolv» og kan demonteres og flyttes.