Det var mye å lære for mange om energiutfordringer i internasjonalt perspektiv på Agder Energi-konferansen i Kristiansand. (Foto: Tore Halvorsen)

Det gjelder ikke bare å henge med, men være i front av en utvikling som ustoppelig skyter større fart. Konklusjonen etter to dager med Agder Energi-konferanse i Kristiansand var klar og tydelig. Taperne om posisjoner i energibransjen blir de som ikke tar denne utfordringen på alvor.

Budskapene som ble kommuniser under konferansen står fjellstøtt. De kom fra fremtredende praktikere og teoretikere fra flere land i Europa. Det vi ser er ikke bare konturene av en europeisk markedsstruktur, men en teknologisk utvikling i denne, og andre sammenhenger, som kan ta pusten fra noen og enhver.

Konferanseprogrammet ble elegant oppsummert av Eivind Reiten, som ikke bare regnes som Energilovens far men en nestor med bred bakgrunn i energi og politikk. Reiten trakk linjene bakover i tid, fra mange generasjoner hvor energiselskapene var gode til å reagere på politikk, til møte med en nådeløs markedsreform i årene etterpå og nå til vår tids heseblesende teknologiske utvikling.

De rundt 200 deltagerne på konferansen ble tatt med på en fremtidsreise som noen neppe tidligere har opplevd maken til, med blant andre Santxo Laspalas (spanske Acciona), Zac Richardson (National Grid), Malcolm Keyay (The Oxford Institute for Energy Studies), Christian Rynning-Tønnessen (Statkraft), Marianne W, Jenssen (Nordpool) og Dr. Adolf Schweer (Mitxnet) med flere som skarpskodde ordførere.

Sammen åpnet de, fra ulike ståsteder, perspektiver til en utvikling som ingen med ambisjoner på energibransjens vegne kan fri seg fra. Deltagerne fikk en anskueliggjørelse av hvordan vi i Norge er posisjonert i forhold til denne utviklingen. På noen områder, kanskje spesielt liberalisering og markedsbaserte tjenester, er vi helt i front. På andre har vi mer å ta igjen.

I Spania viser Acciona hva det er mulig å få til når det gjelder styring av energiressurser med teknologi og digitalisering. I Storbritannia brøyter National Grid blant annet vei for digitaliserte markedsmekanismer på flere nettnivåer. I Tyskland arbeider Mitnetz, blant mye annet, med å få til større fleksibiltet i det overordnede strømnettet. Dette som smakebiter fra det rikholdige konferanseprogrammet

Som arrangør av konferansen befestet Agder Energi sin posisjon som en teknologisk aktør og veiviser i den norske energibransjen. Konsernet har med kraft tatt fatt i den europeiske utfordringen med flere etableringer i Tyskland og det fremoverlente teknologiselskapet NODES. Agder Energi skal ha all mulig honnør for et grensesprengende program og en gjennomføring som fortjener høylydt appalus.