Bilde fra sjøkabellageret på Stord i oppbyggingsfasen. (Foto: Helge Ulsberg/NVE)

I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.

Kilde: NVE

NVE er svært fornøyd med at dette lageret nå er etablert. Det vil styrke forsyningssikkerheten i områder med sjøkabel.

REN er en sammenslutning av landets nettselskaper. Når selskapene nå går sammen om et felles lager med standardiserte kabeltyper, betyr det at feil på sjøkabler kan repareres raskere og at kostnadene er flere hundre millioner kroner lavere enn om hvert enkelt selskap skulle hatt sitt eget. Samarbeidet fører dermed til både bedre beredskap og lavere nettleie.

Sjøkabellageret kommer etter at NVE i 2014 hadde tilsyn med reparasjonsberedskapen for sjøkabelanlegg. Et gjennomgående funn var mangel på reservekabler og reparasjonsutstyr. De som hadde avvik fra forskriftsbestemmelsene, ble pålagt å anskaffe det som manglet, og det ble lagt opp til at dette kunne løses innenfor RENs ordning med et sjøkabellager.

 Om lageret

Lageret inneholder 70 kilometer kabel, skjøteutstyr og endeavslutninger for sjøkabel med spenningene 145 kV og 24 kV. Kablene lagres på tre svingskiver som hver har lastekapasitet på 1600 tonn og diameter 16 meter. Lagerbygget og kablene er et sameie til en verdi av 300 millioner kroner.

Selve lageret er sprinklet og bygget med høye krav til sikkerhet og adgangskontroll, og ligger ved kai slik at kabel kan lastes direkte ut på kabelskip. REN har beredskapsavtaler med kabelskip om feilsøking og reparasjonskompetanse.