Med nye muligheter til å handle på tvers av grenser ble det sist uke tatt et viktig skritt i retning av et europeisk kraftmarked. (Illustrasjonsfoto: Nettalliansen)

I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.

Kilde: Statnett

Markedssystemet XBID (Cross-border intraday) er utviklet mellom 46 parter i Europa, 31 systemoperatører som Statnett og 15 kraftbørser. Systemet er et supplement til spothandel og gir aktørene anledning til å korrigere sine posisjoner etter spothandelen og tett inn mot driftstimen. Det gjør det mulig for aktører å sikre at de er i balanse.

-Dette er et viktig skritt mot et felles europeisk kraftmarked og er med å på å sikre bedre utnyttelse av ressursene i kraftsystemet. Det er også et viktig bidrag til et mer velfungerende kraftmarked og vil kunne sikre et bedre balansert kraftsystem, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett.

Enigheten om å etablere et felleseuropeisk marked for intradaghandel er en av de største fellesinnsatsene i den europeiske kraftsektoren. Prosjektet har tatt fem år og det har pågått testing i to år. Systemet er dimensjonert for å ta unna opp til 400 000 handler per dag.. Systemet vil bli videreutviklet til å håndtere både flere handler og flere produkter. Handelen kan pågå på tvers av 36 budområder fra Portugal til Finnmark.

-Det har vært lagt ned en formidabel innsats fra alle deltagerne, og det var selvsagt en stor lettelse når systemet leverte fra første time, understreker Øivind Rue.

Muligheten til å sikre egen balanse for aktørene blir stadig viktigere med en økende andel uregulert og varierende kraftproduksjon over hele Europa. Det nye systemet er derfor et viktig bidrag til dette og vil gjøre handel innenfor driftsdøgnet mer effektiv og åpne muligheter for aktørene til å handle på tvers av landegrenser. Det sikrer større tilfang av ressurser og bedre utnyttelse. Bud på tvers av budområdegrenser forutsetter at det er ledig overføringskapasitet.

-Nå kan i prinsippet en portugisisk vindkraftaktør sikre egen balanse med småkraft fra Nordland. Det gir selvsagt muligheter for norske aktører, samtidig som det bidrar til et system med mindre ubalanser. At markedet kan bidra til dette er selvsagt viktig, sier Rue i Statnett.