Equinor har installert verdens første batteri for lagring av energi produsert i en havvindpark. (Illustrasjonsfoto: Equinor)

Med Batwind i drift, vil det for første gang bli mulig å lagre energi som er produsert av en havvindpark.

Kilde: Equinor

Batterilagringsløsningen ble presentert i Peterhead, Skottland av Batwind-partnerne Equinor og Masdar. Strøm som produseres på verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, som ligger 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead, vil bli sendt via kabler til en omformer på land der batterier på 1 megawatt er koblet til strømnettet. Batterikapasiteten tilsvarer over 128.000 iPhone-mobiler.

Ettersom vinden ikke alltid blåser vil teknologier for lagring av energi, som for eksempel batterier og andre former for elektrisitetslagring, blir stadig viktigere for å sikre stabilitet i nettet.

– Svingningene i forsyningen av fornybar energi kan til en viss grad styres av strømnettet. Men for å gjøre fornybar energi enda mer konkurransedyktig og integrere enda mer fornybar energi i nettet må vi finne nye, smarte løsninger for energilagring, slik at vi kan levere jevn kraft. Hvordan vi skal gjøre dette på en smart og verdiskapende måte er det vi ønsker å lære av Batwind, sier Sebastian Bringsværd, utviklingssjef for Hywind og Batwind.

Ifølge en fersk rapport fra International Renewable Energy Agency (IRENA), kan kostnadene ved installasjon av batterilagringssystemer gå ned med to tredeler (66 %) innen 2030.

Batterilagringsløsningen Batwind fungerer på mange måter som et energilagerhus. Equinor og Masdar skal teste hvor lageret skal bygges, hvor stort det bør være og hvordan logistikken skal styres.

– Det er mange energilagringsprodukter og -løsninger på markedet, men programvareløsninger for batterilagring er mindre utviklet. Vi ønsker å lære batteriet når det skal holde igjen og lagre strøm, og når det skal sende strøm til nettet, slik at det øker verdien av strømmen. Det vil bli veldig spennende å se hvordan vi kan utvikle den kombinerte batteri- og programvareløsningen, og gjøre Batwind så smart som mulig, sier Bringsværd.

Hjernen ligger i algoritmene som Equinor og Masdar utvikler, og er basert på flere datakilder som for eksempel værprognoser, markedspriser, vedlikeholdsplaner, forbrukeratferd og strømnettjenester.

– Digitalisering er en viktig faktor her. Jo mer vi mater Batwinds strømstyringssystem med data, jo smartere blir det. I tillegg kan Batwind brukes ved utvikling av andre fornybare energikilder, inkludert solenergi og landbasert vindkraft. Vi mener at dette vil utvide markedet for alle fornybare energikilder, sier Bringsværd.

Batwind er fullfinansiert av partnerne i Hywind Scotland, Equinor og Masdar, og er det første skrittet mot et skalerbart globalt system for lagring av fornybar energi.

– Verdien av lagringen ligger ikke nødvendigvis i mengden energi du kan lagre, men hvordan du kan optimalisere, styre og tilby smartere energiløsninger. Ved å utvikle Batwind får vi sanntidsdata, kommersiell erfaring og tekniske verifikasjoner, sier Bringsværd.