Mye (sk)rot: til sammen to tonn ble hentet opp fra havbunnen. (Foto: Trollfjord Kraft)

Havet skjuler så mangt – blant annet skrap etter tidligere kraftutbygginger. Trollfjord Kraft har nå bidratt til å hente eget og andres gamle skrot opp fra havbunnen.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift  

Strandrydding pågår over hele landet, men mye skrot er også å finne under havets overflate. Da Hadsel undervannsklubb i Vesterålen sammen med Subsea Nord igangsatte en opprydningsaksjon på havbunnen, nølte ikke Trollfjord Kraft med å bidra. I mange tiår har det ligget skrot på bunnen fra selskapets tidligere kraftutbygginger i området, og skrap fra turistvirksomheten.

«Det er godt å gjøre opp for gamle synder! I tidligere tider var det ikke uvanlig å dumpe skrot i havet, men det føles godt å få det fjernet», sier produksjonsleder Lars Mælen i Trollfjord Kraft AS.

Isolatorer, høyspentbrytere og annet var blant kraftskrotet som ble hentet opp i dagen. Blant de andre skattene havet skjulte var et utall engangsgriller, mange båtbatterier, bildekk og et helt, om enn gjengrodd, porselenstoalett. Til sammen ble rundt to tonn skrot fjernet fra havbunnen.

Aksjonen konsentrerte seg om skrot på en dybde ned til 20 meter. Trollfjord Kraft stilte med egen båt. I tillegg var en katamaran med kran og to dykkerbåter i sving. Med på aksjonen var et tjuetalls mennesker.

Selv deltok Mælen sammen med en kollega i opprydningsaksjonen. Trollfjord Kraft vil vurdere å bistå i eventuelle nye opprydningsaksjoner, dersom det skulle bli påvist flere ting på bunnen.

Roger Tobiassen i Hadsel Undervannsklubb er svært fornøyd med Trollfjords innsats.

«De var veldig interessert i å bidra i oppryddingen. Selskapet har virkelig tatt tak i denne saken», sier han.