Nå gjør Stig Morten Løken (t.v.), sjef for vannkraft i Eidsiva, og Oddleiv Sæle, direktør i Eidsiva Vannkraft, klart for å bygge Tolga kraftverk. (Foto: Eidsiva)

Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.

Kilde: Eidsiva

Tolga kraftverk vil gi 205 GWh ny fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til vel 10 000 husstander.
– Nå har styrene i alle Opplandskrafts eierselskaper fattet positiv investeringsbeslutning og vi vil starte bygging av Tolga kraftverk i løpet av relativt kort tid. Utbyggingen vil gi betydelig tilskudd av fornybar energi og store positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, sier leder Vannkraft Stig Morten Løken i Eidsiva.

Eidsiva er en av eierne av Opplandskraft, og har lang erfaring med bygging av kraftverk. Eidsiva Vannkraft har ansvaret for drift og vedlikehold av 47 kraftverk i Hedmark og Oppland.
– Eidsiva Vannkraft er svært tilfreds med at vi har fått de andre eiernes tillit til å forestå utbyggingen av Tolga kraftverk. Vi har betydelig erfaring med utbygging av vannkraftverk, og store prosjekter som dette er med på å opprettholde og videreutvikle vannkraftmiljøet vi har i Eidsiva, sier Løken. Han legger til at det positive samarbeidet med Tolga kommune har lagt et godt grunnlag for utbyggingen.

Tolga kraftverk vil utnytte fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum fra Hummelvoll og ned til foten av Eidsfossen. Kraftverket vil gi god vinterproduksjon, og har begrensede miljømessige ulemper.

Kraftverket fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i april 2017. Opplandskraft har sendt planendringssøknad for å endre inntakskonstruksjonen fra en relativt stor lukedam til en enklere terskeldam. De omsøkte endringene innebærer reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring og lavere utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.
– Prosjektet er utviklet i samarbeid med Skanska Norge AS som entreprenør, Andritz Hydro AS som leverandør av elektromekanisk utstyr og Norconsult AS, sier Løken.

Fakta om Opplandskraft DA
Opplandskraft DA er eid av E-CO Energi, Eidsiva Vannkraft AS, Akershus Energi og Oppland Energi AS, hver med 25 prosent andel.