Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor. synes det er spennende å satse i et fornybarmarked med betydelig potensial. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor har inngått avtale med Martifer Renewables om kjøp av 50 % eierandel i solenergiprosjektet Guanizul 2A (G2A) i Argentina. Prosjektet har potensial til å forsyne rundt 80.000 argentinske husstander med fornybar energi.

Kilde: Equinor

Den norske uavhengige solenergiprodusenten Scatec Solar kjøper de resterende 50 %.

– Vi er fornøyde med å ha sikret oss denne muligheten. Vi går inn i et fornybarmarked med vekstpotensial gjennom et modent og avansert solenergiprosjekt. Etter en dramatisk reduksjon av kostnadene innen solenergi, ser vi fram til å samarbeide med vår partner, myndighetene i Argentina og den lokale forsyningskjeden for å fremme solenergi som en konkurransedyktig energikilde, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor. 

G2A er et byggeklart solenergiprosjekt på 117 megawatt i San Juan-regionen i Argentina. Prosjektet ble tildelt en 20 år lang kraftkjøpsavtale (PPA) i RenovAr-auksjonen i desember 2017, som ble arrangert av CAMMESA, elektrisitetsmyndighetene i Argentina, med en fast pris tilsvarende ~50 USD/MWh. Endelig investeringsbeslutning forventes senere i 2018, med mulig produksjonsstart mot slutten av 2019.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Investeringskostnadene for G2A-prosjektet er anslått til 95 millioner dollar, og blir finansiert med 40% egenkapital (50% hver av partnerne) og 60% gjennom et mellomfinansierslån fra Equinor til konsortiet, noe som gir en samlet finansiell eksponering for Equinor på 77 millioner dollar. Det planlegges en hensiktsmessig refinansiering av lånet ved hjelp av langsiktig prosjektfinansiering fra tredjepart.

Argentina er det tredje største kraftmarkedet i Latin-Amerika, og har ambisjon om at 20 % av elektrisiteten skal komme fra fornybare kilder innen 2025. De siste 18 månedene er solenergiprosjekter på om lag 1,5 GW blitt tildelt i to solenergiauksjoner.

– Equinors finansielle styrke og mulighet til å gi et mellomfinansieringslån har vært avgjørende i dette prosjektet med Scatec Solar og vi vil vurdere lignende finansieringsløsninger for fremtidige fornybarmuligheter, sier Rummelhoff.

I fjor inngikk Equinor og Argentinas ledende energiselskap YPF avtale om å sammen lete etter hydrokarboner i Bajo del Toro-blokken i Neuquén-bassenget på land i Argentina. I november 2017 ble Equinor også tildelt letelisensen Bajo del Toro Este som operatør. –

– Satsing på solenergi i Argentina bygger på vår strategi om å utvikle selskapet fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap. Kjøpet styrker mulighetene vi allerede har etablert i Argentina, sier Rummelhoff.

Sluttføring av transaksjonen forutsetter ordinære betingelser og godkjenninger fra myndigheter.

Equinor er et energiselskap basert i Norge med virksomhet i mer enn 30 land. Som en del av Equinors strategi for å aktivt supplere olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare energikilder, har selskapet utviklet en betydelig havvindsportefølje. Selskapets nåværende havvindportefølje har kapasitet til å forsyne mer enn 1 million europeiske husstander med fornybar energi. Solenergiprosjektet Apodi i Brasil på 162 MW, der Equinor har 43,75 % eierandel, kommer i produksjon ved utgangen av 2018.