Sammen med samarbeidspartnere har Statnett utviklet en ny klimavennlig aluminiumsmast. (Foto: Statnett)

Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.

Kilde: Statnett

Et godt utbygget strømnett er en forutsetning for lavutslippssamfunnet. Det må nett til for å frakte fornybar strøm fra produsenter til forbrukere, og et godt utbygget nett er nødvendig for å utnytte ressurser og fleksibilitet på best mulig måte. Det må til for å kutte CO2-utslipp.

Resirkulering er vesentlig

Gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt, har Statnett med forskningspartnere utviklet en mast i aluminium for bruk på 420 kV spenningsnivå i det landsdekkende sentralnettet. Nå har Statnett også sjekket CO2-utslippene i et livsløpsperspektiv ved ulike typer master, også for bruk av aluminiumsmaster. Dette viser at master laget i aluminium har bare halve utslippet av en stålmast, noe som særlig har sammenheng med at aluminium kan resirkuleres og gjenbrukes på en god måte. Beregningene viser at en aluminiumsmast produsert i Europa har et utslipp på 13 tonn CO2, mens en europeisk stålmast gir et utslipp på 23 tonn. Dersom aluminiumen blir produsert i Norge, reduseres CO2-utslippene ytterligere.

M-masten har også lavere utslipp

Også en lettere stålmast som egner seg på flatere terreng, en såkalt M-mast, kommer godt ut i CO2-regnskapet. Fordi det brukes mye mindre stål i denne mastetypen, blir CO2-utslippene halvert.

-I Statnett ønsker vi å finne metoder for å ta disse effektene med når vi bestemmer hvilke master vi skal bruke når vi bygger nye ledninger, sier fagansvarlig for utvikling av aluminiumsmast i Statnett, Andreas Istad Lem.

De nye mastetypene tas i bruk

Aluminiumsmasten egner seg ikke i alle typer terreng, og den er ikke testet ut for alle mengder snø og is som kan legge seg på ledningen. –Masten skal i første omgang testes ut inn mot Kobbvatnet transformatorstasjon, men vi ser også på muligheten for å bruke aluminiumsmaster på planlagte nettforsterkninger på Haugalandet, forteller Lem. -Den masten vi har utviklet, er konstruert for å tåle ca. 5 kg is og snø per meter. Det vanlige mange steder er å bygge for en belastning på 4-5 kilo per meter, mens vi i Norge også må bygge master som skal tåle mer ekstreme mengder snø og is på enkelte steder.

Den utvendig bardunerte M-masten passer best i litt flatere terreng, og kan være aktuell å bruke på enkelte strekninger der dagens ledninger etter hvert skal byttes ut.