Med en utbyggingskostnad på under 30 øre/kWh markerer norsk vindkraft seg som billigst i Europa. (Illustrasjonsfoto: Statkraft/Hitra Vindpark)

Europas beste vindressurser forent med en rivende teknologiutvikling, har gjort norsk vindkraft til den billigste nye kraftformen i Europa.

Kilde: NORWEA

I dag bygger vi i Norge ut vindkraft til under 30 øre per kWh. Det skaper store muligheter for industrietableringer, for elektrifisering av samfunnet og det skaper masse jobber. Og for folk flest får det en hyggelig effekt også for lommeboken.

Elsertifikater senker strømregningen din

Gjennom ordningen med elsertifikater betaler vi en liten, ekstra sum over strømregningen for å bygge ut mer, fornybar kraftproduksjon. For en husholdning med 20.000 kWh i årsforbruk vil påslaget gi seg uttrykk som 20.000 kWh multiplisert med kvotekurven (prosent av forbruket som skal til for å nå sertifikatmålet), igjen multiplisert med elsertifikatprisen.

For 2018 ser regnestykket slik ut: (20.000 kWh ganger 15,3%) ganger 10 øre. Det gir 306 kroner i elsertifikatutgift for en slik husholdning.  Kvotekurven varierer mellom år, så for perioden 2012 til 2035 blir totalregnestykket 5472 kroner for vår husholdning, i snitt 228 kroner i året. Eller to utepils, om du vil.

Utbyggingen gir lavere priser

Men fornybarutbyggingen fører selvfølgelig med seg lavere strømpriser. Vi estimerer at det kommer til å bli bygget ca 10 TWh norsk vindkraft innenfor sertifikatmarkedet. Det er rett i underkant av 10% av total norsk strømproduksjon. Det gir billigere strøm.

Markedskonsulentene Thema Consulting Group og (tidl) Econ Pöyry har beregnet priseffekten på utbyggingen av 10 TWh ny kraftproduksjon til å være 4 euro lavere kraftpris. La oss justere det ned noe, for å holde på våre konservative anslag, og si at det tilsvarer 3 øre per kWh i lavere strømpris;

For vår husholdning betyr det at vindkraften de er med på å finansiere utbyggingen av, reduserer strømprisen med 3 øre: Med deres årlige forbruk på 20.000 kWh, blir det 600 kroner i året lavere strømpris!

Det betyr at husholdningen vår kan spare (600-228) 372 kroner i året på elsertifikatene. Over vindkraftens levetid på 25 år, vil vår tenkte husholdning ha spart 9528 kroner, takket være norsk vindkraft.

Utbyggingen skaper i tillegg arbeidsplasser over hele landet, sikrer strømforsyningen vår, og muliggjør omstillingen fra en fossil verden til en fornybar verden. I tillegg sparer norske forbrukere penger. Lurer du fortsatt på om utbyggingen av fornybar energi fungerer? Ta en titt på gasskraftverket på Kårstø, som nå er nedlagt: Det klarte ikke å konkurrere.