Tidligere Telenor-topp Jon Fredrik Baksaas er valgt til ny styreleder i Statnett. (Foto: Wikipeda)

Foretaksmøte i Statnett SF har valgt Jon Fredrik Baksaas til ny styreleder.

Kilde: OED

Jon Fredrik Baksaas har lang toppledererfaring fra Telenor, og bred erfaring med teknologiledelse og digitalisering.

Jon Fredrik Baksaas erstatter Per Hjorth som har vært styreleder i Statnett SF siden 2015 og styremedlem siden 2008. Per Hjorth har med sin lange erfaring fra kraftsektoren tilført styret verdifull kompetanse.

Tove Elisabeth Pettersen ble på foretaksmøtet valgt som nytt styremedlem i Statnett SF. Pettersen er administrasjonsdirektør i Bane NOR SF og har lang erfaring som konserndirektør i Hafslund AS.

Styret i Statnett SF har nå følgende sammensetting:

Jon Fredrik Baksaas – styreleder
Synne Homble – nestleder
Egil Gjesteland – medlem
Maria Sandsmark – medlem
Einar Strømsvåg – medlem
Tove Elisabeth Pettersen – medlem

Pernille Dørstad – ansattevalgt representant
Steinar Jørånstad – ansattevalgt representant
Ole Bjørn Kristihagen – ansattevalgt representant