Statnett skal investere 300 MNOK i Kobbvatnet transformatorstasjon. Dette åpner opp for milliardinvestering i Nord-Salten, først og fremst småkraft. (Illustrasjonsfoto: Nord-Salten Kraft)

Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft har all grunn til å være fornøyd. Nå har Statnett besluttet å investere 300 millioner kroner i Kobbvatnet transformatorstasjon. Dette kommer til å åpne opp for samlede investeringer på 1 milliard kroner, sier Valle.

Kilde: Distriktsenergi

– Vi har arbeidet lenge for dette. Nå kan vi tilknytte mer fornybar produksjon i regionen og vi får en mye bedre forsyningssikkerhet. Dette åpner for investeringer i småkraftproduksjon for om lag 500 millioner kroner siden denne kraften nå kan transporteres ut i sentralnettet, sier Stein Valle.

Arbeidet med å bygge trafostasjonen starter opp etter sommerferien.

I tillegg til investeringen som Statnett gjør på 300 millioner kroner kommer Nord-Salten kraft til å investere 50 millioner kroner i ny transformering. – På toppen av dette kommer det altså muligheter for å bygge ut småkraftverk for om lag 500 millioner kroner, forteller Valle.

Dette området er godt egnet til småkraftverk som produserer mellom 10-20 GWh årlig. Grønn kraft er etterspurt så vi regner med at det blir lett å få solgt den, sier Valle.

Styrker kraftforsyningen

Den nye transformatorstasjon ved Kobbvatnet vil styrke forsyningssikkerheten til Nord-Salten som i dag er ensidig forsynt på en kraftledning som har flere sårbare punkter med tanke på utfall. Kobbvatnet transformatorstasjon vil sikre tosidig forsyning til området. Transformatorstasjon vil også åpne for tilknytning av ny produksjon som ikke kan knytte seg til dagens nett på grunn av manglende kapasitet.

Dette er Nord-Salten Kraft

Nord-Salten Kraft AS er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy. Nord-Salten Kraft eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer.

Nord-Salten Kraft er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet sysselsetter i overkant av 50 personer. Nord-Salten Kraft AS har kontorer i Bogøy i Steigen, Kjøpsvik i Tysfjord og Ulvsvåg i Hamarøy. Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune.

Kraftproduksjonen foregår på fem kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn, Sagfossen, Forsanvatn og Forsanvatn minikraftverk.