Nå stilles 100 MNOK til disposisjon for å finne utslippsfrie løsninger innen maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri. (Illustrasjon: Enova)

PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.

Kilde: Norsk Industri

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Ordningen er etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I denne utlysningen, den tredje i rekken, er også Gassnova med.

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for finansiering fra Enova. Prosjekter som har overføringsverdi til CO2-fangst fra industriutslipp vil kunne få finansiering fra Gassnova.

– Det er flott at dette programmet, som koordinerer innsatsen gjennom virkemiddelappartet for de valgte prosjektene, finnes. Norsk Industri har mange medlemsbedrifter som jobber med dette hver eneste dag og som virkelig kan bidra, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.