OED har gitt Norsk Miljø Energi grønt lys for å rehabilitere Lindesnes vindkraftverk, som har vært i drift siden 1998. (Illustrasjonsfoto: Vardar)

OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.

Kilde: OED

– Oppføring av nye turbiner på Fjeldskår viderefører tjue års erfaring med vindkraft her. Bruk av moderne turbinteknologi og eksisterende infrastruktur gir mer enn dobling av energiproduksjonen og med svært lave kostnader, samtidig som det er gjort tilpasninger av hensyn til boliger i området, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det eksisterende vindkraftverket på Lindesnes ble bygget i 1998, og består av fem turbiner på til sammen 3,75 MW med en årlig produksjon på rundt 10 GWh.

Norsk Miljø Energi AS søkte høsten 2017 om konsesjon til å sette opp to nye turbiner på til sammen inntil 8 MW til erstatning for dagens fem. Prosjektet vil gi en årlig produksjon på rundt 25 GWh. I søknaden er planområdet trukket noe vestover sammenlignet med dagens turbiner, blant annet for å bringe støynivået fra vindkraftverket innenfor gjeldende retningslinjer.

NVE ga konsesjon til reetableringen i mars 2018. NVEs konsesjon ble påklaget av to naboer, som blant annet var opptatt av støy, naturmangfold og visuelle virkninger. Departementet har i klagebehandlingen vurdert de anførte hensynene, men har ikke funnet at det er grunnlag for å ta klagene til følge.