2017, her illustrert med kveldsbilde fra Kristiansand, ble nok et år med stabile leveranser av strøm. (Foto: Agder Energi)

NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.

Kilde: NVE

Driften av kraftsystemet ser overordnet på hvordan systemet har blitt styrt og utviklet, mens avbruddsstatistikken ser nedenfra og opp og viser hvordan sluttbrukerne av strøm har opplevd året.
 

Avbruddsstatistikk 2017

NVEs rapport «Avbrotsstatistikk 2017» baserer seg på årlig, fylkesfordelt innrapportering fra 112 rapporteringspliktige nettselskap.

Leveringspåliteligheten i 2017 var 99,988 %, som innebærer at 0,012 % av elektrisk energi ikke nådde frem til sluttbruker. Dette plasserer 2017 blant de bedre årene i historien.

I snitt opplevde hver strømkunde 1,7 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 1 time og 52 minutter. Sammenlignet med 2016, var det både færre og kortere avbrudd i 2017.

Det var ingen enkelthendelser som førte til store avbrudd i 2017. Normalt er ekstremvær den største enkeltårsaken til avbrudd, men de to ekstremværene i 2017, Ylva og Aina, hadde kun mindre konsekvenser og førte til ikke mer enn 30 000 avbrudd til sammen.
 

Driften av kraftsystemet 2017

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeider NVE årlig en rapport om driften av det norske kraftsystemet. Rapporten handler om hva som har betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Dette omfatter bl.a. driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet.
 

Ressurssituasjon

2017 startet med historisk lave magasinnivåer, men på grunn av et mildt og nedbørsrikt vær har ressurssituasjonen normalisert seg i løpet av året. Dette er til tross for at det aldri har blitt brukt mer strøm i Norge. Den nye forbruksrekorden er på 132,9 TWh.
 

Bedret driftssikkerhet

Utbygging av transmisjonsnettet har ført til at flere områder har fått økt driftssikkerheten. Nord-Norge nord for Ofoten, Bergensområdet og Sunnmøre/Ålesund er tidligere problemområder som ikke opplevde redusert driftssikkerhet i 2017 takket være nye linjer som er satt i drift de siste årene.

Stavanger var det eneste området som opplevde timer med redusert driftssikkerhet ved intakt nett i 2017. Ny 420 kV linje som har fått konsesjon og i dag behandles i OED vil avbøte dette.
 

Høyt frekvensavvik

Frekvensen i kraftsystemet er et mål på balansen mellom produksjon og forbruk. Frekvensavvik (dvs. frekvens utenfor 50 ± 0,1 Hz) indikerer en ubalanse i systemet, og kan føre til økt sårbarhet for hendelser i systemet. Frekvensavviket i 2017 var bedre enn i 2016, men fortsatt på et historisk høyt nivå.

Det høye frekvensavviket i 2017 skyldes blant annet mange flaskehalser og økt andel uregulerbar kraftproduksjon.

Det er viktig at Statnett, sammen med de andre nordiske systemansvarlige, fortsetter å arbeid med tiltak og virkemidler for å ivareta en tilfredsstillende frekvenskvalitet i det nordiske synkronområdet. NVE følger dette arbeidet tett.

Les NVE-rapport 64-2018 Avbrotsstatistikk 2017

Les NVE-rapport 60-2018 Driften av kraftsystemet 2017