OED har fattet vedtak i ni småkraftsaker. Tre fikk ja og seks nei. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.

Kilde: OED

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Gjerdelva kraftverk, Gamåga kraftverk og Reina kraftverk. Søknadene om Savåga kraftverk, Sandåa kraftverk, Grøndalstjønna kraftverk og Solheim kraftverk er avslått i samsvar med NVEs vedtak. Departementet har omgjort NVEs konsesjon til avslag for Mårberget kraftverk, mens departementet har avslått søknaden om Rognlia kraftverk hvor NVE hadde avgitt positiv innstiling.

Kort omtale av sakene:

Gjerdelva kraftverk i Lyngen kommune i Troms

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Gjerdelva kraftverk i Lyngen kommune i Troms. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 16,6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for drikkevann, reindrift, landskap og andre interesser.

Rognlia kraftverk i Bodø kommune i Nordland

Departementet har fattet vedtak om å avslå Rognlia kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 6,9 GWh. Departementet mener at Rognlia kraftverk vil gi for store negative konsekvenser for landskap, kulturmiljø og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Gamåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Gamåga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 6,7 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable ulemper for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Savåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om ikke å gi konsesjon til Savåga kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 13,1 GWh. Departementet mener at Savåga kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold, reindrift og andre interesser vurdert opp mot fordelene ved prosjektet.

Mårberget kraftverk i Beiarn kommune i Nordland

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Mårberget kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 12,1 GWh. Departementet mener at Mårberget kraftverk vil føre til noe ulemper for reindrift og for stor samlet belastning på landskap, sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar energiproduksjon. Tiltaket har høye kostnader når det tas hensyn til nødvendige forsterkninger i distribusjonsnettet.  

Reina kraftverk i Overhalla kommune i Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Reina kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 6,6 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak med noe innskjerpede vilkår vil ha begrensede ulemper for naturmangfold og andre interesser.  

Sandåa kraftverk i Namsskogan kommune i Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om ikke å gi konsesjon til Sandåa kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,1 GWh. Departementet mener at Sandåa kraftverk vil ha for store konsekvenser for naturmangfold og andre interesser sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar energiproduksjon til en høy kostnad.

Grøndalstjønna kraftverk i Namsskogan kommune i Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om ikke å gi konsesjon til Grøndalstjønna kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,3 GWh. Departementet mener at Grøndalstjønna kraftverk vil ha for store konsekvenser for landskap, friluftsliv, reindrift og andre interesser sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar kraftproduksjon til en relativt høy kostnad.

Solheim kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om ikke å gi konsesjon til Solheim kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 3,7 GWh. Departementet mener at Solheim kraftverk vil ha for store konsekvenser for naturmangfold og andre interesser sett opp mot bidraget til uregulert, fornybar kraftproduksjon til en høy kostnad.