Troms Kraft

Troms Krafts økonomiske situasjon er nå så god at selskapet kan nedbetale lån til eierne.

Kilde: Troms Kraft

 «Vi ønsker å takke eierne for å ha utvist klokskap og langsiktighet i sin utøvelse av eierskapet i den særdeles vanskelige situasjonen konsernet Troms Kraft har vært igjennom, og er tilfreds med å endelig kunne begynne å gi noe tilbake igjen» sier konsernsjef Semming Semmingsen.

Denne uken nedbetaler selskapet 50 millioner kroner på lånene til eierne Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Bakgrunnen er de positive resultatene konsernet har oppnådd gjennom de siste årenes effektivisering og omstilling. Resultatet av denne omstillingen bekreftes i regnskapet for 1. tertial 2018 som styret i Troms Kraft nettopp godkjente. Konsernregnskapet viser et overskudd før skatt på MNOK 92 mot MNOK 61 året før. Konsernets resultat etter skatt er MNOK 52, mot MNOK 39 på samme tidspunkt i fjor.

Regnskapet for 1. tertial 2018 inneholder ingen vesentlige engangseffekter, kun resultater fra ordinær drift. Utdrag fra regnskap pr. 30.04.2018: Hele 1000 kr Resultatregnskap 30.04.2018 30.04.2017 Driftsinntekter 1 973 279 1 451 887 EBITDA 178 740 161 930 Driftsresultat 129 916 104 983 Resultat før skatt 91 715 61 443 Resultat etter skatt 52 322 38 886 Balanse Egenkapital 1 025 586 940 076 Netto senior rentebærende gjeld 3 124 264 3 375 803.